De frater is een okerbruin vogeltje met een gestreept lichaam. Hij lijkt een beetje op een onvolwassen kneu. Het is in Nederland geen broedvogel, maar ze overwinteren wel in ons land.

Kenmerken en specificaties Frater

 • Gestreept lichaam met okerbruine tint en een effen keel
 • Roze stuit
 • Lichte vleugelstreep
 • Gele snavel
 • Lijkt een beetje op een onvolwassen kneu
 • Wettenschappelijke naam: Linaria flavirostris
 • Lengte: ongeveer 12,5 tot 14 cm.
 • Voedsel: zaden, knoppen en insecten
 • Eieren: meestal 3 tot 6 eieren per legsel. Broedt niet in Nederland.
 • Geluid: ook een roepje als andere vinkachtigen, maar vaak ook kenmerkend, stijgend “tweeiiht“. Zang snelle trillers met lage ratel en de kenmerkende roep erin verweven, in Nederland te horen bij groepen in het voorjaar.
 • Behoort tot de vinkachtigen

Geluid Frater

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf april tot en met augustus, maar ze broeden niet in Nederland.
 • Broedt plekken: het nest is een diepe kom van meestal plantaardig materiaal en het wordt voornamelijk op de grond gebouwd.
 • Eieren: meestal een of twee legsel per jaar, met ongeveer 3 tot 6 eieren per legsel.
 • Broedduur: het duurt ongeveer 12 tot 13 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: na 12 tot 13 dagen zijn de jongen vliegvlug. Ze worden daarna nog wel ongeveer 14 dagen doorgevoerd door de ouders.
 • Leefgebied: is in Nederland vooral aan te treffen op kwelders en akkers. Soms ook in Deltagebied.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is zeer laag tot redelijk.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: de Noorse broedvogels overwinteren in Denemarken, Nederland, België en Duitsland. Trekt in oktober en november naar Nederland, maar soms ook nog in januari en februari. Ze trekken terug naar hun broedgebied vanaf april.
 • Broedparen: geen broedvogel in Nederland.
 • Overwinteraars: 1000 tot 4000
 • Doortrekkers: 500 tot 2000
 • Deze informatie is afkomstig van sovon vogelonderzoek Nederland.

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over de frater

 • Het vrouwtje bouwt meestal het nestje.