De grote barmsijs is in Nederland vooral in de winter te zien. Ze hebben een grijzig verenkleed en een zwarte bef. Het voorhoofd is rood van kleur. De mannetje krijgen in prachtkleed een mooie roze/rode borst.

Kenmerken en specificaties Grote Barmsijs

 • Grijzig met een lichte vleugelstreep
 • Zwarte bef
 • Lijkt op de kleine barmsijs
 • Voorhoofd is rood
 • Mannetjes: wordt de borst in broedperiode roze-rood
 • Buik zwaar gestreept of helemaal wit
 • Wettenschappelijke naam: Acanthis flammea
 • Lengte: ongeveer 12,5 tot 14 cm.
 • Voedsel: kleine zaden, vooral van berk, els, en lariks, ook insecten
 • Geluid: een nagenoeg zelfde geluid als kleine barmsijs, knetterend “tret-tret-tret” is wat het meest gehoord wordt, afgewisseld met een nasaal, groenlingachtig “tjuuuhj“. Zang bestaat uit droge rollers en metaalachtige roepjes gelijkend op normale roep.

Geluid Grote barmsijs

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf eind april tot en met augustus. De soort is in Nederland geen broedvogel.
 • Broedt plekken: het nest bestaat uit twijgjes en planten materiaal, maar ook veren en haren worden voor het nest gebruikt. Het nest bevindt zich in bomen en struiken tot een hoogte van 5 meter.
 • Eieren: meestal een en soms 2 legsel per jaar.
 • Broedduur: het duurt 11 tot 12 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: de jongen zijn na 9 tot 14 dagen klaar om uit te vliegen.
 • Leefgebied: broedt in berkenbossen en jonge naaldbomen. In Nederland is de soort vooral te vinden in gebieden met berken, elzen en lariks.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is in de winterperiode redelijk.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: trekt in de winter richting midden Europa en ook naar Nederland. Er worden soms al in november grote aantallen in Nederland waargenomen.

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over de grote barmsijs

 • Komt vooral voor in Scandinavische landen, zoals Noorwegen, Zweden en Finland.