Man
Vrouw

De gekraagde roodstaart is een prachtig vogeltje om te zien. De mannetjes hebben een oranjerode borst en zwarte keel. De vrouwtjes zijn een stuk minder opvallend met hun grijsbruine rug en beige kleurige onderzijde.

Kenmerken en specificaties gekraagde roodstaart

 • Mannetje: oranjerode borst, zwarte keel, wit voorhoofd, grijze kruin en mantel
 • Vrouwtje: grijsbruine rug, beige onderzijde
 • Man en vrouw hebben beide een roestrode staart
 • Wettenschappelijke naam: Phoenicurus phoenicurus
 • Lengte: ongeveer 13 tot 14,5 cm.
 • Voedsel: insecten en bessen
 • Eieren: meestal 6 tot 7 eieren per legsel
 • Geluid: gevarieerde zang, met kenmerkend begin.

Geluid gekraagde roodstaart

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: vanaf half april tot en met eind juli.
 • Broedt plekken: nestelt in grote holen, nestkasten en nissen.
 • Eieren: meestal 2 legsel per jaar, met ongeveer 6 tot 7 eieren per legsel.
 • Broedduur: het duurt ongeveer 12 tot 14 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: de jongen vogels vliegen na ongeveer 13 tot 15 dagen uit.
 • Leefgebied: komt vooral voor in oud gemengde bossen, heidevelden, schraalgraslanden of andere open gebieden.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is zeer laag tot groot in april en mei.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: Vogels uit ons land overwinteren voornamelijk in de Sahel regio. Trekt weg vanaf juli tot en met oktober. Trekt terug naar broedgebieden vanaf eind maart tot en met eind mei.
 • Broedparen: 20 000 tot 25 000
 • Overwinteraars: onbekend aantal
 • Doortrekkers: 10 000 tot 50 000
 • Deze informatie is afkomstig van sovon vogelonderzoek Nederland.

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over de gekraagde roodstaart

 • Deze vogel is vooral een holenbroeder en broedt vaak in spechtengaten.