2de winterkleed

De grote mantelmeeuw heeft zwarte vleugels en een wit verenkleed. De poten zijn vaalroze en de grote mantelmeeuw is een stuk groter dan de kleine mantelmeeuw.

Kenmerken en specificaties Grote Mantelmeeuw

  • Zwarte vleugels
  • Vaalroze poten
  • Alles is bij de Grote Mantelmeeuw groter dan bij de Kleine Mantelmeeuw.
  • Wettenschappelijke naam: Larus marinus
  • Lengte: ongeveer 68 tot 79 cm. Spanwijdte: 152 tot 167 cm
  • Voedsel: dierlijk voedsel, water- en zeevogels, dode vis, aas en visafval.
  • Eieren: meestal 3 eieren per legsel
  • Geluid: De roep is een diep, hees en blaffend geluid.

Geluid Grote mantelmeeuw

Bron

Deze soort is vergelijkbaar met: