Foto: Marcel Koelink

De kleine mantelmeeuw heeft donkere vleugels en gele poten. De juveniele hebben ook donkere vleugels.

Kenmerken en specificaties Kleine Mantelmeeuw

  • Gele poten
  • Vleugels zijn donkerder dan andere soorten meeuwen.
  • Jonge Kleine Mantelmeeuw heeft donkere vleugels.
  • Wettenschappelijke naam: Larus fuscus
  • Lengte: ongeveer 53 cm. Spanwijdte: 124 tot 127 cm
  • Voedsel: schelpdieren, kleine vissen, vogeleieren, kuikens, knaagdieren en bessen
  • Geluid: Lager en nasaler dan zilvermeeuw.

Roep kleine mantelmeeuw