Hoe oud wordt een vogel?

Hoe oud wordt een vogel?

Hoe oud wordt een vogel?

Hoe oud wordt een vogel? Doordat er de afgelopen jaren heel veel vogels zijn geringd, kan beter ingeschat worden hoe oud vogels worden. De meeste vogels worden niet heel oud, omdat ze vaak natuurlijke vijanden hebben. Bijvoorbeeld auto’s zijn gevaarlijk voor veel vogels. Hieronder een lijst met hoe oud bepaalde vogels ongeveer worden. Hierdoor komt u er eindelijk achter hoe oud een mus of bijvoorbeeld een koolmees kan worden. De oudste vogel in deze lijst kan 43 jaar oud worden!

Vogel naamLeeftijd in jaren
Blauwe reiger35
Boerenzwaluw16
Bonte vliegenvanger9
Boomklever9
Bosuil21
Eidereend37
Ekster15
Gaai18
Geelgors7
Gekraagde roodstaart7
Gierzwaluw21
Glanskop10
Goudhaan7
Goudvink8
Grauwe vliegenvanger8
Groene specht5
Grutto30
Groenling10
Grote bonte specht8
Grote lijster10
Heggenmus9
Holenduif8
Houtduif14
Huismus13
Jan van gent37
Kauw14
Kerkuil15
Kleine rietgans39
Vogel naamLeeftijd in jaren
Knobbelzwaan19
Kokmeeuw33
Koolmees12
Koperwiek19
Kramsvogel5
Matkop9
Merel20
Noordse pijlstormvogel37
Noordse stormvogel43
Ooievaar39
Pimpelmees10
Putter8
Ringmus10
Roek20
Roodborst13
Scholekster43
Spreeuw20
Staartmees5
Steenuil16
Torenvalk16
Turkse tortel4
Vink10
Waterhoen11
Wilde eend29
Winterkoning5
Witte kwikstaart8
Zanglijster14
Zwarte mees5

Bron: Vogelweetjes | Vogelbescherming e.a.

Nieuwsbrief

Ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

17 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *