Hoe oud wordt een vogel?

Hoe oud wordt een vogel?

Hoe oud wordt een vogel?

Hoe oud wordt een vogel? Doordat er de afgelopen jaren heel veel vogels zijn geringd, kan beter ingeschat worden hoe oud vogels worden. De meeste vogels worden niet heel oud, omdat ze vaak natuurlijke vijanden hebben. Bijvoorbeeld auto’s zijn gevaarlijk voor veel vogels. Hieronder een lijst met hoe oud bepaalde vogels ongeveer worden. Hierdoor komt u er eindelijk achter hoe oud een mus of bijvoorbeeld een koolmees kan worden.

Vogel naamLeeftijd in jaren
Turkse tortel4
Groene specht5
Kramsvogel5
Staartmees5
Winterkoning5
Zwarte mees5
Geelgors7
Gekraagde roodstaart7
Goudhaantje7
Goudvink8
Grauwe vliegenvanger8
Holenduif8
Putter8
Witte kwikstaart8
Bonte vliegenvanger9
Boomklever9
Grote bonte specht9
Heggenmus9
Matkop9
Glanskop10
Groenling10
Grote lijster10
Pimpelmees10
Ringmus10
Vink10
Waterhoen11
Koolmees12
Vogel naamLeeftijd in jaren
Huismus13
Roodborst13
Houtduif14
Kauw14
Zanglijster14
Ekster15
Kerkuil15
Boerenzwaluw16
Steenuil16
Torenvalk16
Gaai18
Knobbelzwaan19
Koperwiek19
Merel20
Roek20
Spreeuw20
Bosuil21
Gierzwaluw21
Wilde eend29
Kokmeeuw33
Blauwe reiger35
Noordse pijlstormvogel37
Jan van gent37
Eidereend37
Kleine rietgans39
Ooievaar39
Scholekster43
Noordse stormvogel43

Bron: Vogelweetjes | Vogelbescherming

close

Nieuwsbrief

Ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

8 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.