De hop vogel is een opvallende vogel met een rozebruin verenkleed. De vleugels zijn zwart-wit gebandeerd. De snavel is lang en iets omlaag gebogen. Hij richt zijn kuif op als hij opgewonden is of als hij bijvoorbeeld ergens van schrikt.

Kenmerken en specificaties Hop

 • Rozebruin verenkleed
 • Zwart-wit gebandeerde vleugels
 • Grote kuif, wordt opgericht als de vogel opgewonden is of bijvoorbeeld ergens van schrikt.
 • Zwarte lange snavel, iets omlaag gebogen
 • Vlinderachtige vlucht
 • Wettenschappelijke naam: Upupa epops
 • Lengte: ongeveer 26 tot 28 cm. Spanwijdte: 44 tot 48 cm
 • Voedsel: Grote insecten zoals meikevers, rupsen, emelten, veenmollen, maar ook slakken en kleine reptielen
 • Geluid: hobo-achtige, ver dragende baltsroep in broedtijd. “Hoep-hoep-hoep” klinkt het onmiskenbaar

Geluid Hop

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf april tot en met juni
 • Broedt plekken: Het nest wordt gemaakt in boomholtes, muren en steenhopen.
 • Eieren: meestal 1 of 2 legsels met ongeveer 4 tot 7 eieren.
 • Broedduur: Het duurt 14 tot 16 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: de jongen zitten 26 tot 30 dagen op het nest, voordat ze uitvliegen.
 • Leefgebied: in Nederland zijn hoppen voornamelijk te zien in bos, park, tuin en kleinschalige weilanden.
 • Trefkans: zeldzaam

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: De noordelijke hoppen overwinteren in Afrika. De hoppen in Zuid-Europa zijn daar meestal standvogel. In Nederland is vogel een zeldzame doortrekker en voornamelijk te zien in maart tot mei en augustus tot en met oktober.