merel

Jaar van de merel 2022

Het jaar 2022 is het jaar van de merel. Dit is een van de talrijkste broedvogels van Nederland, maar toch gaat het niet zo goed met deze vogel. Misschien denkt u dat het juist heel goed met de merel gaat, maar dat is niet zo. Sinds 2016 is de populatie namelijk met 30% gedaald. Daarom is het toch hard nodig om komend jaar onderzoek te doen naar deze vogelsoort. Hieronder een artikel van sovon.nl over waarom er onderzoek naar de merel gedaan moet worden.

Nestonderzoek

Jaarlijks worden enkele tientallen merelnesten gevolgd voor het Nestkaartenproject. Dat is te weinig om goede uitspraken te kunnen doen over het broedsucces van de Merel. We willen graag weten wat het aandeel succesvolle nesten is en hoeveel jongen er uitvliegen. Ook willen we nagaan of daar verschillen in zijn tussen het stedelijk en landelijk gebied. Zo komen er erachter of het éne leefgebied beter is dan het andere.

Leefgebied

Door een breed publiek te informeren over de het belang van onderzoek naar algemene soorten gaan hopelijk meer mensen zich inzetten voor goede leefomstandigheden voor vogelsoorten dicht bij huis. Vogelbescherming zal het Jaar van de Merel in 2022 aangrijpen om extra aandacht te vragen voor vergroening van de stedelijke leefomgeving. Hopelijk draagt het onderzoek in het Jaar van de Merel bij aan een beter begrip van de kwaliteit van onze wijken, tuinen, parken en plantsoenen voor de vogels, met wie we onze steden en dorpen delen.

Bron: Jaar van de Merel | Sovon.nl

Nieuwsbrief

Ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *