Tag smelleken

De Smelleken

Kenmerken en specificaties Smelleken Lange staart en brede vleugelbasis Mannetje: Blauwgrijs, zwarte staartband, bruinoranje gevlekte borst. Vrouwtje en jonge vogels: bruin van boven, gevlekt van onderen. Vrouwtje is een stuk forser dan het mannetje. Wettenschappelijke naam: Falco columbarius Lengte: ongeveer 25…