Tag smelleken

Smelleken

De smelleken is een schaarse roofvogelsoort in Nederland, die voornamelijk tijdens de trek wordt gezien. Het mannetje is blauwgrijs en heeft een zwarte staartband met bruinoranje gevlekte borst.