Smelleken

De smelleken is een schaarse roofvogelsoort in Nederland, die voornamelijk tijdens de trek wordt gezien. Het mannetje is blauwgrijs en heeft een zwarte staartband met bruinoranje gevlekte borst.

Kenmerken en specificaties Smelleken

  • Lange staart en brede vleugelbasis
  • Mannetje: Blauwgrijs, zwarte staartband, bruinoranje gevlekte borst.
  • Vrouwtje en jonge vogels: bruin van boven, gevlekt van onderen. Vrouwtje is een stuk forser dan het mannetje.
  • Wettenschappelijke naam: Falco columbarius
  • Lengte: ongeveer 25 tot 30 cm. Spanwijdte: 50 tot 62 cm
  • Voedsel: kleine vogels, piepers zoals de graspieper, vinkachtigen, gorzen en leeuweriken. Soms ook grotere vogels zoals steltlopers, kramsvogel. Ook libellen.
  • Geluid: zowel boom- als torenvalkachtig. In Nederland zelden te horen.

Geluid Smelleken

Deze soort is vergelijkbaar met: