man
vrouw

De tapuit heeft een zwart masker met grijs/blauwe bovendelen en een witte buik. Het vrouwtje heeft een meer beige verenkleed. Ze hebben een spitse snavel.

Kenmerken en specificaties Tapuit

  • Witte stuit en witte staart met een omgekeerde zwarte ”t” erop
  • Spitse snavel
  • Mannetje: zwart masker, zwarte vleugels, grijs van boven, en wit van onderen
  • Vrouwtje: beige gekleurd
  • Wettenschappelijke naam: Oenanthe oenanthe
  • Lengte: ongeveer 14 tot 16,5 cm.
  • Voedsel: ongewervelde dieren, rozenkevers, kleine junikevers, kniptorlarven, vlinderrupsen, vliegen, spinnen en sprinkhanen
  • Geluid: korte, krassende zang met scherpe fluittonen. Alarm: een scherpe tik.

Geluid Tapuit

Deze soort is vergelijkbaar met: