Bosrietzanger

De bosrietzanger is een vogel uit de familie van rietzangers. Deze soort lijk sterk op de kleine karekiet qua uiterlijk, maar is te onderscheiden op basis van de gevarieerde zang. Het is een bruin vogeltje met een korte en dikke snavel.

Kenmerken en specificaties

 • Lijkt op Kleine Karekiet
 • Bruine vogel
 • Korte dikke snavel
 • Grijsgroene tinten
 • Licht geelroze poten
 • Geen verschil man en vrouw
 • Wettenschappelijke naam: Acrocephalus palustris
 • Lengte: ongeveer 13 tot 15 cm.
 • Voedsel: vliegende insecten en spinnnen
 • Eieren: meestal 4 tot 5 eieren
 • Geluid: zang is zeer gevarieerd, doorspekt met imitaties en in een hoog tempo geproduceerde ratels en fluittonen. Tempowisselingen en versnellingen zijn typisch.

Geluid

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf half mei tot en met juli.
 • Broedt plekken: broedt in natte ruige vegetaties met veel brandnetels, fluitenkruid etc.
 • Eieren: een legsel, met meestal 4 tot 5 eieren.
 • Broedduur: ongeveer 12 tot 14 dagen.
 • Uitgevlogen: jongen verlaten na 10 tot 12 dagen het nest. Ze worden hierna nog een aantal dagen doorgevoerd.
 • Leefgebied: natte ruige vegetaties met veel brandnetels, fluitenkruid, kattenstaart en riet.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is laag tot redelijk.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: lange-afstandstrekker. Trekt weg vanaf begin augustus. Overwintert langs de zuidoostkant van Afrika tot Zuid- Afrika. Vanaf half mei weer terug in Nederland.

Bron: IUCN REDLIST

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over deze vogel

 • De soort heeft het grootste broedsucces van alle zangvogels, ongeveer 65%.
 • Deze zanger kan veel Afrikaanse vogelsoorten imiteren, waarvan ze de geluiden hebben opgepikt tijdens hun overwintering in Afrika.
 • Hij is de beste zangers onder de rietvogels. Hij heeft minder schorre tonen en meer heldere fluittonen als bijvoorbeeld de kleine karekiet.