Foto: Wim Bosch

De buizerd is een van de meest voorkomende roofvogelsoort van Nederland. Ze zijn erg gevarieerd in kleur en tekening. Er zijn vogels die heel licht van kleur zijn, maar er zijn ook hele donkere vogels. Meestal zijn de jongen vogels ook een stuk lichter van kleur.

Kenmerken en specificaties Buizerd

 • Gevarieerd in kleur en tekening. Er zijn licht en donkere buizerds.
 • Brede, maar niet ver uitstekende kop
 • Brede vleugels
 • Vrij korte afgeronde staart met smalle bandjes.
 • Jonge vogels: zijn een stuk lichter van kleur (zie foto)
 • Wettenschappelijke naam: Buteo buteo
 • Lengte: ongeveer 40 tot 52 cm. Spanwijdte: 109 tot 136 cm
 • Voedsel: woelmuizen, jonge konijnen, regenwormen, kevers, amfibieën, en jonge vogels
 • Eieren: meestal 2 tot 4 eieren per legsel. De eieren zijn wittig met bruine vlekken.
 • Geluid: hoog, miauwend.

Geluid

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf april tot en met mei.
 • Broedt plekken: broedt vaak in kruinen van hoge bomen aan de rand van een bos en soms broeden ze ook lager, in de struiken.
 • Eieren: meestal 1 legsel per jaar, met ongeveer 2 tot 4 eieren.
 • Broedduur: het duurt ongeveer 33 tot 38 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: de jongen vliegen uit na 50 tot 60 dagen. Na het uitvliegen worden ze nog 6 tot 8 weken doorgevoerd.
 • Leefgebied: is vooral te vinden in bossen, boerenland, boerenland met bosjes en houtwallen, moerasbossen, duinvalleien, en bosjes in steden.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is het hele jaar groot.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: ze broeden voornamelijk in Noord-Scandinavië, Finland en Rusland. Ze verlaten deze gebieden vanaf september tot oktober. Ze trekken dan naar het zuidwesten van Europa. Vanaf maart tot en met april trekken ze weer terug naar hun broedgebied.
 • Broedparen: 11 500 tot 20 000
 • Overwinteraars: 30 000 tot 50 000
 • Doortrekkers: 10 000 tot 50 000
 • Deze informatie is afkomstig van sovon vogelonderzoek Nederland.

buizerd IUCN REDLIST
Bron: IUCN REDLIST

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over de buizerd

 • De maximale leeftijd van een buizerd is 26 jaar in de vrije natuur, en 30 jaar in gevangenschap.
 • Uitwerpselen worden over de nestrand ”gespoten”, hierdoor blijft het nest schoon.