De ruigpootbuizerd is in Nederland een zeldzame vogelsoort. Vooral de staart met zwarte banden is een duidelijke kenmerk ten op zichtte van de normale buizerd.

Kenmerken en specificaties Ruigpootbuizerd

 • Staart heeft een witte basis met zwarte banden
 • Onder de vleugels zwarte polsvlekken
 • Meestal zwart buikschild
 • Bevederd loopbeen
 • Vliegt met een soepele, trage vleugelslag
 • Is een dwaalgast
 • Wettenschappelijke naam: Buteo lagopus
 • Lengte: 45 tot 63 cm. Spanwijdte: 120 tot 153 cm
 • Voedsel: kleine zoogdieren, zoals woelmuizen en lemmingen
 • Geluid: miauwende roep, lijkt op die van buizerd. Niet in Nederland te horen.

Land van afkomst

 • Komt weinig voor in Nederland
 • Komt vooral voor in Fenno-Scandinavië en Noord-Rusland.
 •  Trekt in Europa vanuit Scandinavië vooral zuid- en zuidoostelijk weg, naar Midden en Oost-Europa, zuidelijk tot in de Balkan en Noord-Griekenland.

Geluid Ruigpootbuizerd

Deze soort is vergelijkbaar met: