De cetti’s zanger is vooral te herkennen aan zijn zeer explosieve zang. Het is een bruine zangvogel en heeft meestal een opgewipte staart. Hij is roodbruin van boven en grijzig van onderen. De twee witte halve maantje boven en onder het oog zijn ook een goed kenmerk.

Kenmerken en specificaties Cetti’s zanger

 • Bruine vogel
 • Meestal opgewipte staart
 • Roodbruin van boven
 • Grijs van onderen
 • Donkere oogstreep
 • Twee witte halve maantjes boven en onder het oog.
 • Wettenschappelijke naam: Cettia cetti
 • Lengte: ongeveer 14,5 tot 15,5 cm.
 • Voedsel: insecten en andere ongewervelden
 • Eieren: meestal 2 tot 4 eieren
 • Geluid: best te vinden door zijn zang en roep; zang is explosief, klinkend als “(ti) CET-ti CET-ti, CET-ti“. Roep is een schel geratel en een zwepend “tsk“.

Geluid

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf april tot en met augustus.
 • Broedt plekken: nest wordt vaak laag gebouwd in dichte vegetatie of in moerassig gebied in de buurt van water.
 • Eieren: meestal 1 of 2 legsel per jaar, met ongeveer 2 tot 4 eieren per legsel.
 • Broedduur: het duurt ongeveer 16 tot 17 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: de jongen verlaten na 14 tot 16 dagen het nest. Ze worden hierna nog 2 weken doorgevoerd.
 • leefgebied: is vooral te vinden in gebieden met water, in dicht struikgewas of begroeide sloten.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is laag tot redelijk.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: het is een korte-afstandstrekker. Ze worden vaak getroffen door zware winters.

cetti's zanger IUCN REDLIST
Bron: IUCN REDLIST

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over deze vogel

 • Vanaf 2010 nam deze soort sterk toe in Nederland door de zachte winters.