Geelpootmeeuw

De geelpootmeeuw lijkt een beetje op de zilvermeeuw, maar heeft zoals de naam al zegt gele poten. De kenmerken van deze meeuw verschillen per leeftijdscategorie. Hij heeft een dikke snavel met een flinke hoek in de ondersnavel.

Kenmerken en specificaties Geelpootmeeuw

 • Verschilt per leeftijdscategorie
 • Dikke snavel met een flinke gonys – de hoek in de ondersnavel vlakbij de punt van een snavel.
 • Langgerekter dan een zilvermeeuw.
 • Een jonge geelpootmeeuw heeft een grotendeels witte kop met ‘oogschaduw’. In vlucht een brede zwarte staartband en witte staart en een donkere ‘binnenhand’.
 • Volwassen vogels zijn een tint donkerder grijs dan zilvermeeuwen
 • Wettenschappelijke naam: Larus michahellis
 • Lengte: 52 tot 58 cm. Spanwijdte: 120 tot 140 cm
 • Voedsel:  alleseter, vooral vis
 • Eieren: meestal 2 tot 3 eieren per legsel
 • Geluid: roep tamelijk diep en nasaal, lijkt meer op kleine mantelmeeuw dan op zilvermeeuw, maar de verschillen zijn klein.

Geluid Geelpootmeeuw

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: vanaf april tot en met juni.
 • Broedt plekken: nestelt vaak in de buurt van of onder bosjes. Soms ook op daken.
 • Eieren: meestal 2 tot 3 eieren per legsel.
 • Broedduur: het duurt ongeveer 26 tot 30 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: de jongen vliegen na 6 tot 7 weken uit. Ze kunnen na 10 dagen zwemmen.
 • Leefgebied: komt vooral voor langs kusten, meren, rivieren en havens.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is laag tot redelijk.

Vogeltrek en leefgebied

 • Vogeltrek: vanaf Middellandse zee trekken ze naar West- Europa, maar voornamelijk naar Zuid-Europa.
 • Broedparen: geen broedvogel in Nederland
 • Overwinteraars: aantal onbekend
 • Doortrekkers: aantal onbekend
 • Deze informatie is afkomstig van sovon vogelonderzoek Nederland.

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over de geelpootmeeuw

 • De aantallen geelpootmeeuwen nemen de laatste jaren toe in Nederland. Bovendien worden ze ook steeds vaker herkend door vogelaars.