lepelaar

De lepelaar is een grote witte vogel met een lange lepelvormige snavel. Ze hebben een oranje borstvlek.

Kenmerken en specificaties Lepelaar

  • Witte vogel
  • lange lepelvormige snavel
  • Oranje gele borstvlek
  • Grote vogel
  • Wettenschappelijke naam: Platalea leucorodia
  • Lengte: 80 tot 93 cm. Spanwijdte: 115 tot 135 cm
  • Voedsel: zoetwaterprooien zoals, stekelbaars, insecten, libellenlarven en ongewervelden
  • Geluid: Tamelijk zwijgzaam, jonge lepelaars hebben een raspende bedelroep.

Geluid Lepelaar