Steltlopers

Omschrijving:

De scholekster is een zwart-witte steltloper en heeft een opvallende oranjerode snavel. Deze weidevogel heeft roze poten en tijdens de vlucht is een opvallende witte vleugelstreep te zien.

Omschrijving:

De kluut heeft een wit verenkleed met zwarte delen. Ze hebben een opgewipte snavel en lange lichtblauwe poten. Het zijn erg mooie steltlopers om te zien.

Omschrijving:

De tureluur is een steltloper met opvallende rode poten. Ze hebben een bruinig verenkleed met een witte onderkant. Ze hebben een gedeeltelijke rode snavel met zwarte punt.

Omschrijving:

De zwarte ruiter heeft een lange snavel en lange poten. Ze hebben in zomerkleed een fluweel zwart verenkleed met witte spikkels. In winterkleed zijn ze grijs van boven en wit van onderen. Deze ruiter lijkt op de tureluur.

De overloper is een kleine steltloper die inderdaad vaak te vinden is bij oevers. Hij heeft korte groenige poten en een korte rechte snavel. De borst is grijsbruin en de witte krul omhoog op de zijborst is een goed kenmerk.

Omschrijving:

De kemphaan heeft in winterkleed een grijs verenkleed. In prachtkleed zijn de mannetjes erg opvallend met hun mooie kraag en oorpluimen. Ze hebben een lange hals en een snavel die iets omlaag is gebogen.

De groenpootruiter is een middelgrote steltloper met lange, groengrijze poten. De snavel is aan het einde licht opgewipt. De vogel is wit van onderen en grijs van boven.

De grutto is in ons land uitgeroepen tot nationale vogel. Het is een grote steltloper met lange poten. De snavel is recht. Het mannetje is in prachtkleed meer steenrood gekleurd dan het vrouwtje. In winterkleed hebben ze een bruingrijze borst en bovendelen.

De rosse grutto lijkt op de gewone grutto. De rosse grutto heeft een lange snavel die aan het einde een klein beetje is opgewipt. In zomerkleed is het mannetje volledig roodbruin van kleur. Ze hebben een lichte staart.

De regenwulp is een steltloper die erg lijk op de ‘normale’ wulp. Ze hebben in verhouding een iets kortere omlaag gebogen snavel en een opvallende donkere oogstreep.

De wulp is een steltloper met een lichtbruin verenkleed en lange poten. Ze hebben een opvallende omlaag gebogen snavel Het vrouwtje heeft een iets langere snavel.

Omschrijving:

De kievit is een onmiskenbare weidevogel met zijn opvallende kuif. De kievit heeft op de rug een groen paarse metaalglans. Het vrouwtje heeft een kortere kuif en spitsere vleugels dan het mannetje.

De witgat is een steltloper die je in moerasachtige gebieden tegen zult komen. Ze hebben een donker verenkleed en een witte onderkant. Ze hebben een witte stuit en snavelbasis.

De bosruiter is een kleine ruiter met gele poten en een korte snavel. De vogel is licht gespikkeld en heeft lichte ondervleugels. De wenkbrauwstreep is ook erg opvallend. Het was vroeger een broedvogel in Nederland, maar dat is tegenwoordig weinig het geval.

Zeldzame steltlopers

Omschrijving:

De steltkluut is een zeldzame vogelsoort in Nederland, die de laatste jaren toeneemt. Steltkluten hebben opvallende lange rozerode poten. Ze hebben ook een lange dunne snavel. Ze hebben een wit met zwart verenkleed.

De terekruiter is in Nederland een zeer zeldzame vogelsoort. Ze hebben een verenkleed met lichtgrijze bovendelen. Ze hebben oranje poten en een opvallende opgewipte snavel.

De poelruiter is in Nederland een zeer zeldzame vogelsoort. Ze hebben lange poten en een zeer dunne priemsnavel. In het voorjaar hebben ze zilvergrijze bovendelen met zwarte vlekken en ook een fijne streping op de borst.

De griel is in Nederland een zeer zeldzame vogelsoort en wordt een enkele keer tijdens de trek waargenomen. Het is een grote steltloper met lange poten en een korte zwart-gele snavel. De ogen en poten zijn opvallend geel van kleur. Het verenkleed is zandbruin van kleur.