wat eet een vogel?

Wat eet een vogel?

wat eet een vogel?
Foto: Pixabay.com

Wat eet een vogel? Er zijn veel verschillende soorten vogels en elke vogel heeft zo zijn eigen lievelingskostje. In de vogelwereld zijn er insectivoren, granivoren, aasetende vogels, herbivoren, visetende vogels, nectarivoren, fructivoren en vleesetende vogels. Wat een vogel eet is afhankelijk van bij welke groep de soort hoort. In dit vogelweetje leg ik uit, wat verschillende soorten vogels op het menu hebben staan.

Insectivoren

Insectivoren zijn vogels die graag insecten, wormen en spinnen eten. Ondanks dat wormen en spinnen geen insecten zijn, worden de vogels die dit eten ook insectivoren genoemd. Deze vogels hebben meestal een smalle snavel, waarmee ze makkelijk kleine insecten kunnen pikken. Er zijn insectivoren die hun eten uit de grond peuteren, zoals de merel en zanglijster. Ook zijn er vogels die insecten in de lucht vangen, bijvoorbeeld de gierzwaluwen.

Granivoren

Granivoren zijn vogels die voornamelijk graan en zaden van planten eten. Meestal hebben deze vogels een sterke snavel, zodat ze de zaadkorrels makkelijk kunnen vermalen. De appelvink is zo’n vogel met een stevige snavel, daarmee kan hij makkelijk noten open maken.

Aasetende vogels

Gestorven dieren zijn een makkelijke prooi voor aasetende vogels. Het kan zijn dat de dieren zijn gestorven door een ziekte of ouderdom, maar ook als een dier door een andere dier wordt gedood. Aasetende vogels komen op de dode dieren of karkassen af en proberen hier een hapje van mee te eten. Het zijn vooral kraaien, raven en roofvogels die aas eten.

Herbivoren

Wilde eend

Herbivoren zijn vogels die planten eten. Het zijn voornamelijk eenden, ganzen en zwanen die tot deze groep behoren. De planten worden dan door de vogels ontleed, doorgeslikt en vervolgens fijngemalen. Voor vogels zijn de planten soms moeilijk verteerbaar, daarom eten sommige vogels kleine steentje op wat ervoor zorgt dat ze de planten makkelijker kunnen verteren. De wilde eend is deels herbivoor, omdat hij planten en ook waterslakken eet.

Visetende vogels

Voornamelijk bij veel zeevogels staat vis op het menu. Er zijn vogels die al vliegend vis vangen, zoals veel meeuwen en sterns. Sterns vliegen boven het water en duiken vervolgens loodrecht op de vis af om deze te vangen. De reigers hebben ook een slimme truc bedacht voor het vangen van vis. De reiger vangt een insect en legt deze op het water. Vervolgens wacht hij af tot de vis het insect probeert te pakken en dan hapt hij toe.

Nectarivoren

groenling mannetje

Dit zijn inderdaad vogels die nectar eten, wat uit bloemen gehaald wordt. Kolibries zijn een van de bekendste nectar etende vogels. Zij hebben een lange, dunne snavel waarmee zij makkelijk de nectar uit de bloemen kunnen zuigen. Ook bijvoorbeeld groenlingen eten weleens nectar.

Fructivoren

Veel vogels zijn dol op het eten van vruchten. Als de vogels de vruchten op eten, dan nemen ze de zaden mee naar een andere plek waar ze die vervolgens weer uit poepen. Dit zorgt voor verspreiding van vele planten en bloemen. De kramsvogel, wielewaal en vink zijn vooral dol op bessen. Gaaien eten graag appels.

Vleesetende vogels

Dit zijn de vogels die grotere dieren dan insecten eten en hier meestal zelf op jagen. Bijvoorbeeld bij de arenden staan konijnen, hazen, ratten en slangen op het menu. Terwijl de sperwer en buizerd vooral op kleine vogels jagen. Een torenvlak kan heel stil in de lucht hangen, wat ook wel ‘bidden’ genoemd wordt. Zodra hij een prooi ziet duikt hij meteen naar beneden en probeert hij zijn prooi te grijpen.

Bron: Wat eten vogels? | Dier en Natuur: Dieren (infonu.nl)

APA-bronvermelding

Wat eten vogels? (z.d.-c). InfoNu. Geraadpleegd op 6 september 2022, van https://dier-en-natuur.infonu.nl/dieren/110024-wat-eten-vogels.html#:%7E:text=Wat%20eten%20vogels%3F%201%20Insectivoren.%20Ten%20eerste%20zijn,eten%20en%20die%20hier%20zelf%20op%20jagen.%20 Bewerkt door Bbirdsplace.nl

Nieuwsbrief

Ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

2 reacties

  1. Hallo Bendt,
    Wij hadden 2-3 weken een domme eend in de tuin gehad en was op zoek naar slakken. At de hele slak op en deed mij denken aan de film Biggest Little Farm (2018).
    Met vriendelijke groet,
    Jos

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *