Gierzwaluwen

De gierzwaluw is een gehele donkere zwaluw met een lichte keel vlek. Deze zwaluw heeft een korte spitse snavel en zeer korte poten. De vleugels zijn sikkelvormig.

Kenmerken en specificaties Gierzwaluw

 • Geheel donker gekleurd
 • Lichte keelvlek
 • Sikkelvormige vleugels
 • Korte spitse snavel
 • Zeer korte poten
 • Wettenschappelijke naam: Apus apus
 • Lengte: ongeveer 17 tot 18,5 cm. Spanwijdte: 40 tot 44 cm
 • Voedsel: vliegende insecten zoals dag- en nachtvlinders en muggen
 • Eieren: meestal 2 tot 3 eieren per legsel
 • Geluid: in broedtijd scherpe, gierende geluiden.

Geluid Gierzwaluw

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf mei tot en met juni.
 • Broedt plekken: ze bouwen hun nest in gebouwen, onder dakgoten, achter regenpijp, dakpannen of in een gat in de muur.
 • Eieren: een legsel per jaar, met meestal 2 tot 3 eieren.
 • Broedduur: het duurt 18 tot 22 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: jongen trekken na het uitvliegen meestal snel weg.
 • Leefgebied: ze broeden in de buurt van gebouwen. Ze jagen op diverse plekken en zijn voornamelijk in de lucht te zien.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is zeer laag tot groot in mei tot en met juli.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: trekken weg uit Nederland vanaf juli tot en met augustus. Overwinteren voornamelijk in het grote gebied tussen Mali en Congo. Vanaf half april tot en met begin mei komen ze weer terug naar Nederland.
 • Broedparen: 45 000 tot 75 000
 • Overwinteraars: onbekend aantal
 • Doortrekkers: 50 000 tot 200 000
 • Deze informatie is afkomstig van sovon vogelonderzoek Nederland.

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over de gierzwaluw

 • De vogel weegt ongeveer 45 gram.
 • Behoort tot de familie der gierzwaluwen en is het enige lid van zijn familie dat in Nederland en België voorkomt.
 • Jaagt vliegend op bijvoorbeeld insecten, nachtvlinders en muggen.