Zeekoet (zomerkleed)
Zeekoet (winterkleed)

Kenmerken en specificaties Zeekoet

  • Witte onderdelen
  • Bruine bovendelen en kop
  • Snavel is zwart, dun en puntig
  • Winterkleed: witte wangen, witte keel en een zwarte oogstreep achter het oog
  • Lang achtereind
  • Wettenschappelijke naam: Uria aalge
  • Lengte: 38 tot 41 cm. Spanwijdte: 64 tot 70 cm
  • Voedsel: vis, kreeftjes en ongewervelden 
  • Geluid: roept niet buiten broedtijd; op de kolonie meeuwachtig maar lager, een staccato “hû-hû-hû“, en ook raspende rauwe klanken.

Geluid Zeekoet