De zwarte mees is een algemene vogelsoort in Nederland. Ze hebben een zwarte kop met witte wangen. De buik is bruinwit van kleur met geen middelstreep, die de koolmees wel heeft. De mantel is blauwgrijs van kleur.

Kenmerken en specificaties Zwarte mees

  • Zwarte kop
  • Witte wangen
  • Onderdelen bruinwit, geen zwarte middelstreep
  • Mantel blauwgrijs
  • Twee witte strepen op vleugels
  • Wettenschappelijke naam: Periparus ater
  • Lengte: ongeveer 11 cm. Spanwijdte: 17 tot 21 cm
  • Voedsel: insecten, zoals kevers, schietmotten, gaasvliegen, rupsen, juffers, krekels, mieren, spinnen
  • Geluid: Zang een op en neer gaand “tsjie-tju-tsjie-tju-tsjie-tju“. Roep een iets langgerekt “tjieee”, en soms af en toe korter “sie” of “si-si-si“.

Geluid Zwarte mees