Bosuil

De bosuil heeft een grote ronde kop en grote brede vleugels. Het is de meest voorkomende uilensoort van Europa. De uil heeft het formaat van een kraai. Er zijn verschillende soorten kleurvarianten die variëren van grijs tot roestrood.

Kenmerken en specificaties Bosuil

 • Grote ronde kop
 • Grote brede vleugels
 • Ongeveer zo groot als een kraai
 • Zwarte ogen
 • kleurvarianten: grijs, donkerbruin en roestrood. Bij alles varianten komen er lengtestrepen op het verenpak voor.
 • Wettenschappelijke naam: Strix aluco
 • Lengte: ongeveer 40 tot 42 cm. Spanwijdte: 93 tot 98 cm
 • Voedsel: kleine zoogdieren en vogels, kikkers, padden, kevers, regenwormen soms vis
 • Eieren: meestal 2 tot 4 eieren
 • Geluid: man hoog “hoe… hoe-hoe-hoe-hoeeee…”, met variaties. Vrouw luid “ke-wik”!

Geluid

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt soms al vanaf februari, maar meestal vanaf maart.
 • Broedt plekken: nest vaak in boomholte, maar ook in nestkasten.
 • Eieren: een legsel per jaar, met ongeveer 1 tot 7 eieren.
 • Broedduur: het duurt 28 tot 29 dagen voordat de jongen uit komen.
 • Uitgevlogen: de jongen vliegen na ongeveer 3 maanden uit.
 • Leefgebied: is vooral te vinden in open loofbos, gemengd bos, boerenerven, stadsparken, groene woonwijken met oude bomen en binnentuincomplexen.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is laag tot redelijk.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: de bosuil is een standvogel en blijf meestal zijn hele leven op dezelfde plaats.
 • Broedparen: 5200 tot 6400
 • Overwinteraars: 14 000 tot 18 000
 • Doortrekkers: niet van toepassing
 • Deze informatie is afkomstig van sovon vogelonderzoek Nederland.

bosuil
Bron: IUCN REDLIST

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over deze vogel

 • Deze uil kan zijn hoofd maar liefst 270 graden draaien. Een uil kan zijn ogen amper bewegen, dus daarom is het zeer handig als hij zijn hoofd wel goed kan bewegen.
 • Het geluid dat een uil bereikt wordt 10 keer versterkt. Dat komt door de ‘sluier’ die uilen hebben. Die veren versterken het geluid en leiden het naar de oren.