Dwergstern adult met jong

De dwergstern is ongeveer half zo groot als de visdief. Hij heeft een opvallend wit voorhoofd en de snavel is geel met een zwarte punt aan het uiteinde. Deze vogelsoort komt niet heel veel in Nederland voor, hij wordt vooral waargenomen als doortrekker.

Kenmerken en specificaties dwergstern

 • Bovenzijde grijze vleugels
 • Spits gele snavel, met zwarte punt.
 • Lange, maar slanke vleugels.
 • Opvallend wit voorhoofd
 • Wettenschappelijke naam: Sternula albifrons
 • Lengte: ongeveer 21 tot 25 cm
 • Voedsel: kleine visjes zoals jonge sprot, zandspiering en garnalen
 • Eieren: meestal 2 tot 3 eieren per legsel
 • Geluid: Hoog en ritmisch ratelend in de broedtijd.

Geluid Dwergstern

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf begin mei tot en met juni.
 • Broedt plekken: broeden meestal in kolonies. Het nest bestaat uit een kommetje van zand, in kale omgeving soms met enkele beplanting ter camouflage.
 • Eieren: een legsel per jaar, met meestal 2 tot 3 eieren.
 • Broedduur: het duurt ongeveer 20 tot 22 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: de jongen vliegen uit na ongeveer 28 dagen.
 • Leefgebied: in Nederland vooral te vinden op stranden, zandplaten, schelpenbanken, strandvlakten, en hoge kwelders.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is laag tot redelijk.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: de vogeltrek begint vanaf half april tot en met eind mei. Najaarstrek vanaf begin juli tot en met half september. Ze overwinteren naar West-Afrika.

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over deze vogel

 • De dwergstern is een zeevogel uit de familie van de meeuwen. En behoort tot de geslachtengroep van de sterns.
 • Staat op de rode lijst van IUCN REDLIST als ‘niet bedreigd’.