Grauwe Gans
Volwassen
Grauwe gans in vlucht
In vlucht

De grauwe gans is een bruingrijze gans met oranjeroze snavel en poten. De hals en kop zijn iets lichter gekleurd dan het lichaam.

Kenmerken en specificaties Grauwe gans

 • Bruingrijzige gans
 • Hals en kop iets lichter dan lichaam
 • Snavel en poten oranjeroze
 • In vlucht, lichtgrijze voorvleugels zijn er opvallend.
 • Wettenschappelijke naam: Anser anser
 • Lengte: ongeveer 76 tot 89 cm. Spanwijdte: 147 tot 180 cm
 • Voedsel: gras, plantenwortels, zaden, en oogstresten van mais, aardappels etc.
 • Eieren: meestal 4 tot 6 eieren per legsel
 • Geluid: luid en nasaal, het typische ganzengeluid. Lijkt op dat van boerengans.

Geluid Grauwe Gans

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf april tot en met juni.
 • Broedt plekken: broedt meestal in de buurt van soortgenoten in een losse kolonie.
 • Eieren: een legsel per jaar, met meestal 4 tot 6 eieren per broedsel.
 • Leefgebied: leven voornamelijk in gebieden waar water en open gebieden te vinden zijn. Ze overwinteren vooral op boerenland, meren, uiterwaarden, en grote natte natuurgebieden.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is het hele jaar door groot.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: Nederland is voor de gans vooral een overwinteringsgebied, maar tegenwoordig blijft de gans steeds meer jaarrond in ons land.
 • Broedparen: 100 000 tot 165 000
 • Overwinteraars: 510 000 tot 580 000
 • Doortrekkers: 490 000 tot 570 000
 • Deze informatie is afkomstig van sovon vogelonderzoek Nederland.

grauwe gans IUCN REDLIST
Bron: IUCN REDLIST

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over de grauwe gans

 • Veertig jaar geleden was de gans nog een zeldzame broedvogel in Nederland. De soort werd zelfs een keer in Nederland uitgezet om te voorkomen dat de soort zou verdwijnen.