De houtduif is de grootste duif die in Nederland voorkomt en ook de meest algemene soort. De witte vlek in de hals, roze borst en de witte strepen op de vleugels zijn goede herkenningspunten.

Kenmerken en specificaties Houtduif

 • Witte vlek in nek
 • Roze borst
 • Witte streep op vleugels
 • Wettenschappelijke naam: Columba palumbus
 • Lengte: ongeveer 45 cm
 • Voedsel: zaden, oogstresten, bessen, en etensresten.
 • Geluid: laag, zwaar gekoer

Geluid Houtduif

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: kan het hele jaar door broeden, maar voornamelijk in het voorjaar en in de zomer.
 • Broedt plekken: een rommelig nest van wat takken in een boom.
 • Eieren: soms 3 legsel per jaar, met meestal 2 eieren per legsel.
 • Broedduur: het duurt 16 tot 17 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: de jongen zitten 28 tot 29 dagen op het nest. Vanaf 35 dagen zijn ze klaar om uit te vliegen.
 • Leefgebied: ze komen bijna in heel Nederland voor, ze ontbreken alleen in de meest boomloze landschappen. Ze broeden in verschillende biotopen, van parken en tuinen tot bossen.
 • Trefkans: algemeen

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: de meeste vogels in Nederland zijn standvogels. Slechts een klein deel trekt weg richting Frankrijk en Spanje. In de winter komen er houtduiven uit andere landen naar Nederland en trekken vervolgens weer terug naar het land van herkomst.
 • Broedparen: 290 000 tot 580 000
 • Overwinteraars: 1 tot 2 miljoen
 • Doortrekkers: 200 000 tot 1 000 000
 • Deze informatie is afkomstig van sovon vogelonderzoek Nederland.

Deze soort is vergelijkbaar met: