De turkse tortel is een duif met een licht grijs verenkleed. Hij heeft een zwart-witte band in zijn nek en heet een opvallende donkerrode iris.

Kenmerken en specificaties Turkse tortel

  • Licht grijs
  • Zwart-witte band in nek
  • Donkerrode iris
  • Wettenschappelijke naam: Streptopelia decaocto
  • Lengte: ongeveer 31 cm
  • Voedsel: granen, onkruidzaden, vruchten, torretjes, rupsjes, slakken en andere kleine diertjes.
  • Geluid: drielettergrepig gekoer ( klinkt als I LOVE YOU). Vrouwtje koert ook maar dan hoger en zachter.

Geluid Turkse tortel

Deze soort is vergelijkbaar met: