De roerdomp is een reiger met een geelbruin verenkleed en ze hebben donkere patronen in hun verenkleed. Ze hebben een dikke hals en lange tenen. Door hun verenkleed hebben ze een goede camouflage tussen het riet.

Kenmerken en specificaties Roerdomp

  • Geelbruine reiger
  • Donkere patronen
  • Dikke hals
  • Lange tenen
  • Goede camouflage in zijn leefgebied
  • Wettenschappelijke naam: Botaurus stellaris
  • Lengte: ongeveer 64 tot 80 cm. Spanwijdte: 125 tot 135 cm
  • Voedsel: vissen, amfibieën, kleine zoogdieren , woelmuizen, jonge vogels en grote waterinsecten
  • Geluid: in voorjaar een herhaalde diepe bassende roep, “hoemp”. Op trek ’s nachts een meeuwachtig “kau”.

Geluid Roerdomp