In Nederland is de roodhalsgans een zeldzame soort. Het is een mooie gans om te zien met een rood ‘oor’ en inderdaad ook een rode hals. Ze hebben een zwarte rug en een ronde kop.

Kenmerken en specificaties Roodhalsgans

  • Ronde kop
  • Kleine snavel
  • Rood ”oor” en hals
  • Witte vlek op snavelbasis
  • Zwarte rug
  • Wettenschappelijke naam: Branta ruficollis
  • Lengte: ongeveer 53 tot 56 cm. Spanwijdte: 116 tot 135 cm
  • Voedsel: grassprieten, plantendelen, waterplanten, en oogstresten zoals mais, granen en aardappels
  • Geluid: roept zacht, onopvallend en erg hoog voor een gans.

Geluid Roodhalsgans