zomerkleed
winterkleed

De roodkeelduiker is in Nederland een vrij algemene vogelsoort, die uitsluitend aan de kust te vinden is. In zomerkleed is de rode keel erg opvallend, dit ontbreekt in het winterkleed. Ze hebben lichtgrijze bovendelen en een iets opgewipte snavel.

Kenmerken en specificaties Roodkeelduiker

 • “Wit gezicht”
 • Lichtgrijze bovendelen
 • Lichte flanken
 • Licht opgewipte snavel
 • In vlucht een iets doorhangende hals
 • Zomerkleed: rode keel, in winterkleed niet
 • Is een dwaalgast
 • Wettenschappelijke naam: Gavia stellata
 • Lengte: 53 tot 69 cm. Spanwijdte: 106 tot 116 cm
 • Voedsel: vissen, kreeftachtigen, mollusken, kuit, kikkers, insecten en plantaardig materiaal. 
 • Geluid: in het broedseizoen roept het mannetje langgerekt en klagend. Het vrouwtje roept hoger. Een paar roept ook in duet.
 • komt zeldzaam voor in Nederland

Land van afkomst

 • Broedt in Noord-Europa, van Schotland en IJsland in het westen tot in Rusland in het oosten.
 • Overwintert langs kusten van Noordzee, Kanaal, Atlantische Oceaan en minder ook in Middellandse Zee en Zwarte Zee.

Geluid Roodkeelduiker