Boomvalk adult (Foto: wikipedia)
Boomvalk
Boomvalk

De boomvalk is een roofvogel die is gespecialiseerd in het vangen van vliegende prooidieren. Het is een kleine valk met lange spitse vleugels en witte wangen. Volwassen vogels hebben blauwgrijze bovendelen en een opvallende ”rode broek”.

Kenmerken en specificaties

 • Kleine valk
 • Lange, spitse vleugels
 • Witte wangen
 • Rode broek
 • Vrouwtje is iets groter dan het mannetje.
 • Jonge vogels: bruiner, hebben geen ”rode broek”.
 • Wettenschappelijke naam: Falco subbuteo
 • Lengte: ongeveer 29 tot 35 cm. Spanwijdte: 70 tot 84 cm
 • Voedsel: zwaluwen, piepers, kwikstaarten, leeuweriken, spreeuwen, gorzen, mussen, vinken, libellen en andere vliegende insecten. 
 • Eieren: meestal 2 tot 4 eieren per legsel
 • Geluid: klagend, “kèh-kèh” etc, lijkt wel wat op draaihals.

Boomvalk

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf mei tot en met juni.
 • Broedt plekken: bouwt zelf geen nest, maar gebruikt oude kraaien- of eksternesten.
 • Eieren: een legsel per jaar, met meestal 2 tot 4 eieren.
 • Broedduur: ongeveer 28 tot 33 dagen.
 • Uitgevlogen: jongen kunnen na 28 tot 34 dagen vliegen. Ze worden wel nog 5 weken daarna doorgevoerd.

 • Leefgebied: leeft in parklandschappen, heiden, hoogvenen, open duinen en moerassen, boerenland en dorpen.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is laag tot redelijk.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: trekt weg in augustus en september. Overwintert in Afrika ten zuiden van de Sahara. Trekt terug in april en mei.

boomvalk iucn redlist
Bron: IUCN REDLIST

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over deze vogel

 • Een boomvalk is in Nederland een zeldzame soort en staat op de ‘Rode lijst’ als ‘kwetsbaar’.
 • Man en vrouw boomvalk verschillen nauwelijks qua uiterlijk. Het vrouwtje is meestal iets valer donkergrijs, soms tegen bruin aan, dan het mannetje.
 • Vrouwtjes hebben ook iets meer donkere vlekjes op de ”broek” dan het mannetje.