Tag t

Terekruiter

De terekruiter is in Nederland een zeer zeldzame vogelsoort. Ze hebben een verenkleed met lichtgrijze bovendelen. Ze hebben oranje poten en een opvallende opgewipte snavel.

Treurspreeuw

De treurspreeuw is in Nederland een exoot en wordt tot nu toe nog niet heel vaak waargenomen. Ze hebben een zwarte kop en gele snavel. Ze hebben ook gele poten en een gele plek rondom de ogen.