De zilverplevier heeft een zwarte borst met witte stippels. In de vlucht zijn de zwarte veren in de oksels een goed kenmerk.

Kenmerken en specificaties Zilverplevier

  • Stevige snavel
  • Zwarte borst
  • Wit met stippels
  • Als de zilverplevier vliegt kan je zien dat hij Zwart veren in de oksels heeft
  • Wettenschappelijke naam: Pluvialis squatarola
  • Lengte: ongeveer 26 tot 29 cm. Spanwijdte: 71 tot 83 cm
  • Voedsel: wormen , mollusken , kreeftachtigen, insecten en hun larven en soms zaden.
  • Geluid: klaaglijk, twee- of drielettergrepig.

Geluid Zilverplevier