Man

De blauwborst is een zangvogel uit de onderfamilie van de tapuiten en behoort tot hetzelfde geslacht als de nachtegaal. Het mannetje heeft een opvallende blauwe borst, bij het vrouwtje ontbreekt dit.

Kenmerken en specificaties Blauwborst

 • Mannetje: Blauwe kin, borst met in het midden een witte vlek. Daaronder een zwarte band, witte vlek, roestbruine vlek.
 • Vrouwtje: geen blauwe borst, en net als het mannetje een oranjebruine staartbasis.
 • Wettenschappelijke naam: Luscinia svecica
 • Lengte: ongeveer 14 cm
 • Voedsel: insecten, larven, wormen en slakjes
 • Eieren: meestal 3 tot 7 eieren per legsel
 • Geluid: Zeer gevarieerd, met veel imitaties van andere vogels. In zit en in zangvlucht. Diverse alarmroepen, vooral in broedtijd te horen.

Geluid Blauwborst

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: vanaf april tot juni.
 • Broedt plekken: het nest wordt op de grond gemaakt. Verstopt tussen de vegetatie. Het nest is meestal aan de binnenkant bekleed met pluisjes en/of paardenhaar.
 • Eieren: een of twee legsels, met meestal 3 tot 7 eieren per legsel.
 • Broedduur: ongeveer 12 tot 14 dagen.
 • Uitgevlogen: na ongeveer 13 tot 14 dagen.
 • Leefgebied: gevarieerde, natte en insectenrijke gebieden met open delen. De vogel is vaak te vinden in Oostvaardersplassen, Biesbosch en Lauwersmeer.
 • Trefkans: de trefkans om in Nederland een blauwborst te zien is vrij klein. De kans is in april en mei groter.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: in Nederland broedende soorten, trekken weg tussen eind Juli en September. Ze trekken dan richting Iberische schiereiland en westelijk Afrika. Vanaf maart keert de vogel weer terug naar Nederland.
 • Broedparen: 11 000 tot 14 000
 • Overwinteraars: onbekend
 • Doortrekkers: is een broedvogel, dus trekt weg.
 • Deze informatie is afkomstig van sovon vogelonderzoek Nederland.

Weetjes

 • De blauwborst is de eerste rietvogel die zijn winterse verblijf plaats in Afrika verruilt voor de moerassige gebieden in Nederland.
 • Deze soort stond eerst op de Nederlandse rode lijst, maar door een toename is de soort daarvan verdwenen.

Lijkt op