man
vrouw

Kenmerken en specificaties Roodpootvalk

  • Mannetje: leigrijs gekleurd, oranje poten en oranje snavel
  • Vrouwtje: oranjebruin gekleurd, blauwgrijs met zwart gebandeerd bovenzijde en een donker “masker”
  • Jonge vogels: lijken op jongen boomvalken, maar hebben witte wangen en een rossig “petje”
  • Handvleugel heeft een opvallend lichte ondergrond met een donkere achterrand
  • Is een dwaalgast
  • Wettenschappelijke naam: Falco vespertinus
  • Lengte: 28 tot 34 cm. Spanwijdte: 65 tot 76 cm
  • Voedsel: insecten, soms kleine ongewervelden 
  • Geluid: roept buiten broedseizoen niet veel. In vlucht een kekkerend “kèkèkèkèkèkè“, wat lijkt op boomvalk.
  • Is zeldzaam in Nederland

Geluid Roodpootvalk

Deze soort is vergelijkbaar met: