Categorie Roofvogels

Op deze pagina kunt u alle voorkomende roofvogels die in Nederland voorkomen bekijken, ook de roofvogels die tot de dwaalgasten behoren.

Grauwe Kiekendief

Grauwe kiekendief
De grauwe kiekendief is de kleinste van de kiekendieven soorten die in Nederland voorkomen. Het mannetje is donkergrijs gekleurd met zwarte vleugelpunten. Het vrouwtjes is bruin/ grijs van kleur en veel slanker dan de blauwe kiekendief.

Blauwe Kiekendief

Blauwe kiekendief
De blauwe kiekendief behoort tot de familie der havikachtigen. Deze roofvogel is de afgelopen jaren als broedvogel sterk afgenomen in Nederland. Hierdoor is het best wel zeldzaam geworden om er eentje in ons land te zien.

Bruine Kiekendief

Bruine kiekendief
De bruine kiekendief is een van de 3 soorten kiekendieven die in Nederland voorkomen. Ze zijn een stuk slanker dan een buizerd. Het mannetje heeft zwarte vleugelpunten en grijs tinten in de vleugels en staart. Het vrouwtje is geheel bruin van kleur met een witte kruin en keel.

Zeearend

Zeearend
De zeearend is een zeer grote roofvogel. Deze arend heeft een korte wigvormige staart en een ver uitstekende kop. De lichte kop is contrast rijk vergeleken met het donkere verenkleed. De gele snavel is ook een opvallend kenmerk.