Categorie Roofvogels

Op deze pagina kunt u alle voorkomende roofvogels die in Nederland voorkomen bekijken, ook de roofvogels die tot de dwaalgasten behoren.

De Visarend

Kenmerken en specificaties Visarend Lange geknikte vleugels Witte onderzijde Zwarte polsvlekken Zwarte streep over de witte kop Lange poten Wettenschappelijke naam: Pandion haliaetus Lengte: ongeveer 55 tot 58 cm. Spanwijdte: 127 tot 174 cm Voedsel: vissen zoals rietvoorn, karper en baars…

De Smelleken

Kenmerken en specificaties Smelleken Lange staart en brede vleugelbasis Mannetje: Blauwgrijs, zwarte staartband, bruinoranje gevlekte borst. Vrouwtje en jonge vogels: bruin van boven, gevlekt van onderen. Vrouwtje is een stuk forser dan het mannetje. Wettenschappelijke naam: Falco columbarius Lengte: ongeveer 25…

De Slechtvalk

Kenmerken en specificaties Slechtvalk Zwarte borst Spitse vleugels Korte staart Licht van onderen Zwarte kopkap en baardstreep Jonge vogels: bruin van boven en bruin gestreept van onderen. Wettenschappelijke naam: Falco peregrinus Lengte: ongeveer 38 tot 45 cm. Spanwijdte: 79 tot 114…

Boomvalk

Boomvalk
De boomvalk is een roofvogel die is gespecialiseerd in het vangen van vliegende prooidieren. Het is een kleine valk met lange spitse vleugels en witte wangen. Volwassen vogels hebben blauwgrijze bovendelen en een opvallende ''rode broek''.

Torenvalk

Torenvalk

Kenmerken en specificaties Torenvalk Mannetje: grijze kop en grijze staart met zwarte eindband. Vrouwtje: geheel roodbruine bovenzijde en sterk gebandeerde staart. Korte tenen In vlucht is de lange staart een goed herkenningspunt. Wettenschappelijke naam: Falco tinnunculus Lengte: ongeveer 31 tot 37…