Categorie Roofvogels

Op deze pagina kunt u alle voorkomende roofvogels die in Nederland voorkomen bekijken, ook de roofvogels die tot de dwaalgasten behoren.

Visarend

De visarend (Pandion haliaetus) is een majestueuze vogel die bekend staat om zijn vaardigheid om vissen te vangen. Hij heeft lange geknikte vleugels, de onderzijde van zijn lichaam is wit en zijn vleugels hebben zwarte polsvlekken. Over zijn witte kop…

Smelleken

De smelleken is een schaarse roofvogelsoort in Nederland, die voornamelijk tijdens de trek wordt gezien. Het mannetje is blauwgrijs en heeft een zwarte staartband met bruinoranje gevlekte borst.

Slechtvalk

De slechtvalk is in Nederland een vrij algemene vogelsoort. Ze hebben een zwarte borst met spitse vleugels en korte staart. Ze hebben een zwarte kopkap en ook een baardstreep.

Boomvalk

De boomvalk is een roofvogel die is gespecialiseerd in het vangen van vliegende prooidieren. Het is een kleine valk met lange spitse vleugels en witte wangen. Volwassen vogels hebben blauwgrijze bovendelen en een opvallende ''rode broek''.