Grauwe Kiekendief

De grauwe kiekendief is de kleinste van de kiekendieven soorten die in Nederland voorkomen. Het mannetje is donkergrijs gekleurd met zwarte vleugelpunten. Het vrouwtjes is bruin/ grijs van kleur en veel slanker dan de blauwe kiekendief.

Kenmerken en specificaties Grauwe Kiekendief

 • Mannetje: donkergrijs, zwarte vleugelpunten, zwarte band op bovenvleugel, en geen witte stuit.
 • Vrouwtje en jongen: Bruin/ grijzig van kleur en veel slanker dan de blauwe kiekendief.
 • Wettenschappelijke naam: Circus pygargus
 • Lengte: ongeveer 39 tot 49 cm. Spanwijdte: 102 tot 123 cm
 • Voedsel: kleine zoogdieren, zangvogels en jonge vogels en in het buitenland ook reptielen en grote insecten
 • Eieren: meestal 3 tot 5 eieren per legsel
 • Geluid: kekkerende geluiden, vooral in broedtijd; ook hoge schrille fluittonen.

Geluid Grauwe kiekendief

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf mei tot en met juni.
 • Broedt plekken: broedt op de grond, nest platform van gras en dunne twijgen.
 • Eieren: een legsel per jaar, met meestal 3 tot 5 eieren.
 • Broedduur: het duurt ongeveer 28 tot 29 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: de jongen vliegen uit tot augustus.
 • Leefgebied: komt voornamelijk voor in open, vlak, of licht golvend landschap. In Nederland vooral op akkers en braakliggend land.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is zeer laag tot redelijk.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: lange afstandstrekker. Europese vogels overwinteren in Afrika. Trek weg vanaf eind juli tot en met eind september. Keert terug naar broedgebied vanaf april tot en met mei.

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over de grauwe kiekendief

 • De grauwe kiekendief is de kleinst broedende kiekendief van Europa.
 • Is kleiner dan de blauwe kiekendief en heeft 4 gevingerde pennen in plaats van 5.