Grote gele kwikstaart in zomerkleed
Zomerkleed
Grote gele kwikstaart in winterkleed
Winterkleed

Kenmerken en specificaties Grote gele kwikstaart

 • Vleugels zwart
 • Mantel grijs
 • Stuit groengeel
 • Witte oog en mondstreep
 • Bruinroze poten
 • Lange dunne staart
 • Mannetjes: gele borst, heldergele onderzijde. Broedtijd: zwarte kin en keel, die is bij vrouwtjes lichter.
 • Vrouwtjes: alleen de onderzijde is geel gekleurd
 • Jonge vogels: lijkt op volwassen vogel in winterkleed, maar heeft een bruine zweem op de borst.
 • Wettenschappelijke naam: Motacilla cinerea
 • Lengte: 17 tot 20 cm
 • Voedsel:  insecten, spinnen, vlokreeftjes en kleine slakjes. Als insecten worden met name vliegen, muggen, kokerjuffers, haften, steenvliegen en kevers.
 • Eieren: meestal 4 tot 6 eieren per legsel
 • Geluid: roep hoog en scherp “tzip” of “tzi-dip“, lijkt op witte kwikstaart, maar harder en metaliger.

Geluid Grote gele kwikstaart

Bron

Deze soort is vergelijkbaar met: