Kleine lijsterachtigen

noordse nachtegaal

Omschrijving:

Rossige staart. Licht gespikkeld.

*Komt weinig voor in Nederland.

nachtegaal

Omschrijving:

Rossige staart. Lichte borst.

Omschrijving:

Licht kastanjebruine staart. Zwarte buik.

*Komt weinig voor in Nederland.

Roodborst

Omschrijving:

Bruine staart. Rode borst.

Blauwborst

Omschrijving:

Mannetje heeft een blauwe borst.

Omschrijving:

Staart bruinrood. Donkere buik.