Broedkleed

De aalscholver is een grote vogel die zwart lijkt, maar hij is eigenlijk brongroen van kleur. De soort is vaak op lantaarnpalen te vinden om zijn vleugel te drogen. Het ging eerst slecht met de soort, maar is de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Kenmerken en specificaties Aalscholver

 • De aalscholver lijkt zwart, maar is brongroen van kleur
 • Elk veertje van de boven vleugels heeft een zwart randje
 • In het voorjaar zijn de wangen en dijen wit. De keel kleurt geel. Kruin en nek krijgen zilverwitte manen.
 • Zit vaak op lantaarnpalen. Dat doen ze om ervoor te zorgen dat ze na het zwemmen, snel hun veren weer drogen.
 • Wettenschappelijke naam: Phalacrocorax carbo
 • Engelse naam: great cormorant
 • Lengte: 80 tot 110 cm. Spanwijdte: 121 tot 149 cm
 • Voedsel: platvis, kabeljauw, zandspiering, baars en blankvoorn.
 • Eieren: meestal 3 tot 4 eieren per legsel.
 • Geluid: lage keelklanken, vaak “rraaaahhh”. Jonge vogels “kokken” en ketteren.

Geluid

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: vanaf soms al in december tot in Juni.
 • Broedt plekken: broedt in kolonies, meestal in de buurt bij water waar vissen te vinden zijn. De aalscholver is vaak te vinden in moerasbossen, aan de kust, in de duinen, kwelders en op eilanden. Broedt meestal in bomen.
 • Eieren: meestal 3 tot 4 eieren
 • Broedduur: gemiddeld 27 tot 31 dagen
 • Uitgevlogen: na ongeveer 50 dagen
 • Leefgebied: leeft bij visrijk water, bij zoet en zout water.
 • Waar kan ik deze vogel vinden?: deze vogel komt vooral voor rond het IJselmeergebied, Waddeneilanden, Deltagebied, in de duinen en moerasgebieden. Ze zijn ook heel veel op lantaarnpalen te vinden langs de weg. Dit doen ze om hun veren te laten drogen.
 • Trefkans: de aalscholver is in Nederland het hele jaar door goed te vinden. De trefkans is groot.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: aalscholvers uit West-Europa trekken naar het zuid of zuidwesten, tot aan Tunesië.
 • Broedparen: 20 000 tot 21 000
 • Overwinteraars: 29 000 tot 38 000
 • Doortrekkers: 46 100 tot 72 200
 • Deze informatie is afkomstig van sovon vogelonderzoek Nederland.

Aalscholver verspreiding iucn redlist
Bron: Iucn redlist

Weetjes over deze vogel

 • De vogel wordt ook wel scholver, scholverd, schollevaar, waterraaf en koolgans genoemd.
 • De soort is vaak op lantaarnpalen te vinden om zijn vleugels te laten drogen.
 • Heeft groene ogen.

Deze soort is vergelijkbaar met: