Op zoek naar zeldzaamheden

Spreeuw

Zondag 13 november werden er 2 zeldzame vogels gemeld in een duingebied waar ik regelmatig kom om te wandelen en vogels te kijken. Het ging om een zeldzame Pallas boszanger en een zeer zeldzame Siberische braamsluiper. Van de laatst genoemde vogelsoort is de determinatie nog niet zeker. Ik besloot om ook eens een kijkje te gaan nemen in dit Noord-Hollands Duinreservaat.

Het was een schitterende zondagmiddag met een lekker zonnetje. Aangekomen in het duingebied zag ik in de buurt van de vogelkijkhut meerder vogelaars staan. Op deze plek was de afgelopen uren meerdere keren de Siberische braamsluiper waargenomen. Er wordt nog onderzocht of het daadwerkelijk om een Siberische braamsluiper gaat of gewoon de ‘normale’ braamsluiper. De verschillen tussen deze soorten zijn erg klein en daarom kan de soort alleen met DNA onderzoek worden bepaald. Meerdere vogelaars hadden al poepjes van de braamsluiper verzameld, zodat onderzocht kan worden om welke braamsluiper het gaat.

We stonden een tijdje op deze plek te wachten totdat de braamsluiper zich zou laten zien, maar dit gebeurde helaas niet. Toen hoorde ik opeens een vogelaar roepen dat in de buurt van de plek waar hij stond de Pallas boszanger zich liet zien. Samen met meerdere vogelaars liep ik in gehaast tempo naar deze plek toe, maar helaas de boszanger was alweer in de struiken verdwenen. Een tijdje staan wachten op deze plek, maar zonder resultaat. We besloten onze wandeling te vervolgen en op de terugweg nog een poging te wagen.

Toen we weer terug waren in het duinreservaat kreeg ik te horen dat de Pallas boszanger zich 10 minuten geleden had laten zien. Helaas, weer te laat. Het is ook een hele lastige soort om te zien. Het is een soort die zich erg snel verplaatst en met zijn groene verenkleed ook een goede schutkleur heeft tussen de bomen en struiken. Toch was het een geslaagde wandeling, want het was een prachtige middag en ik zag ook nog een voor mij nieuwe ganzensoort.

Er vloog een grote groep kleine rietganzen bij aankomst over het duinreservaat. Ik herkende de soort niet direct, maar ik wist wel meteen dat het iniedergeval geen grauwe ganzen waren. Een andere vogelaar vertelde mij dat het kleine rietganzen waren, dus dat betekende een nieuwe soort voor mij!

Tevens zag ik grote groepen spreeuwen, die in zwermen continu heen en weer vlogen. Vanuit de kijkhut telde ik 12 watersnippen en een buizerd, die op de punt van een boom aan het rusten was. Al met al een geslaagde dag!

Nieuwsbrief

Ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *