Ganzen

In Nederland zijn ganzen talrijk aanwezig en vormen ze een kenmerkend onderdeel van het Nederlandse landschap, zowel op het platteland als in stedelijke gebieden. Verschillende ganzensoorten zijn te vinden in Nederland, waaronder de kolgans, grauwe gans, brandgans en de Canadese gans.

Een opvallend kenmerk van ganzen is hun vermogen om grote afstanden af te leggen tijdens hun jaarlijkse migraties. Veel ganzen die in Nederland broeden, trekken in de winter naar het zuiden, waar ze mildere klimaten en voedselrijke gebieden vinden. De Waddenzee, met zijn uitgestrekte modderplaten, is een cruciale tussenstop voor veel trekkende ganzen.

Ganzen zijn sociale vogels die vaak in grote groepen leven. Tijdens de trekperiodes zijn indrukwekkende formaties van ganzen in de lucht te zien, waarbij ze in V-vormige patronen vliegen om de luchtweerstand te verminderen. Het geluid van ganzen, vooral tijdens hun vluchten, is karakteristiek en draagt bij aan het typische Nederlandse natuurgeluid.

In onderstaand overzicht vindt u alle ganzensoorten die in Nederland voorkomen. Er komen in Nederland 7 algemene soorten voor, 4 zeldzame soorten en 3 soorten exoten.

Omschrijving:

De brandgans heeft zwart, wit en grijze tinten in zijn verenkleed. Het gezicht is wit met een zwarte snavel. Deze soort lijkt op de rotgans en brandgans qua kleurenpale

Omschrijving:

De rotgans heeft een zwarte hals en zwarte kop. De witte halsvlek is een opvallend kenmerk bij deze ganzensoort. De onder en bovenzijde van het verenkleed zijn donkergrijs van kleur.

Omschrijving:

De casarca is een eendensoort met een opvallend oranjebruin verenkleed. De kop is licht roomkleurig van kleur met een zwarte snavel. Mannetjes hebben in zomerkleed een zwarte halsband. De vrouwtjes zijn minder opvallend, ze zijn namelijk iets doffer oranje van kleur.

Omschrijving:

De grauwe gans is een bruingrijze gans met oranjeroze snavel en poten. De hals en kop zijn iets lichter gekleurd dan het lichaam.

Foto: Marcel Koelink

Omschrijving:

Poten roze. Sterk contrast kop en mantel.

Omschrijving:

De kolgans heeft een roze snavel en een opvallende witte bles rond de snavel. De poten zijn oranje en bij volwassen vogels zijn er zwarte dwarstrepen te zien op de buik.

Omschrijving:

Zwarte snavel met een beetje oranje. Bruin verenkleed. Witte stuit. Kleiner dan de taigarietgans.

Zeldzame ganzen in Nederland

Omschrijving:

In Nederland is de roodhalsgans een zeldzame soort. Het is een mooie gans om te zien met een rood ‘oor’ en inderdaad ook een rode hals. Ze hebben een zwarte rug en een ronde kop.

Omschrijving:

De sneeuwgans is een zeldzame verschijning in Nederland. Het is een gans met een roze snavel en ook roze poten. Het verenkleed is wit en ze hebben zwarte handpennen.

Foto: https://www.ecopedia.be/files/dwerggans-anser-erythropus

Omschrijving:

De dwerggans is een grijsbruine gans met korte nek en ook een korte snavel. De gans heeft wit op de bovenkop en een opvallende gele oogring. Het is de kleinste gans van de verschillende

Omschrijving:

De taigarietgans is een zeer zeldzame gans in Nederland. Ze lijken erg op de toendrarietgans, maar zijn iets groter en hebben iets meer oranje op de snavel.

Exoten

Chinese knobbelgans

Omschrijving:

Gans met opvallende knobel op de kop. Bruine streep lopend over de hals tot en met de kop.

Omschrijving:

De grote Canadese gans is een bruingrijze gans met een zwarte hals en kop. Een van de opvallendste kenmerken is de witte halsvlek.

Omschrijving:

De nijlgans heeft een grijsbruin verenkleed met roodbruine delen. Ze hebben een donkere vlek rondom het oog en op de borst. Ze hebben lange roze poten