Roofvogels en gieren

Arenden

De zeearend is een zeer grote roofvogel. Deze arend heeft een korte wigvormige staart en een ver uitstekende kop. De lichte kop is contrast rijk vergeleken met het donkere verenkleed. De gele snavel is ook een opvallend kenmerk.

De visarend (Pandion haliaetus) is een majestueuze vogel die bekend staat om zijn vaardigheid om vissen te vangen. Hij heeft lange geknikte vleugels, de onderzijde van zijn lichaam is wit en zijn vleugels hebben zwarte polsvlekken. Over zijn witte kop loopt een zwarte streep.

Buizerds en haviken

Omschrijving:

Staart met smalle banden.

Omschrijving:

Staart met twee brede banden en een zwarte eindband.

De sperwer is een kleine roofvogel. Ze zijn meestal licht van onderen en grijs van boven. Ze hebben een lange staart met scherpe hoeken. De lange en dunne gele poten en tenen zijn ook kenmerkend.

De havik heeft een donkergrijs verenkleed en een lichtgrijze buik. Ze hebben gele poten. Het vrouwtje is iets groter dan het mannetje, maar dat verschil is lastig te zien.

Wouwen

Omschrijving: 

Staart licht ingekeept, of bijna recht wanneer gespreid.

.

Omschrijving:

Staart diep ingekeept of licht ingekeept wanneer volledig gespreid.

Kiekendieven

De bruine kiekendief is een van de 3 soorten kiekendieven die in Nederland voorkomen. Ze zijn een stuk slanker dan een buizerd. Het mannetje heeft zwarte vleugelpunten en grijs tinten in de vleugels en staart. Het vrouwtje is geheel bruin van kleur met een witte kruin en keel.

Foto: Wim Bosch

De blauwe kiekendief behoort tot de familie der havikachtigen. Deze roofvogel is de afgelopen jaren als broedvogel sterk afgenomen in Nederland. Hierdoor is het best wel zeldzaam geworden om er eentje in ons land te zien.

De grauwe kiekendief is de kleinste van de kiekendieven soorten die in Nederland voorkomen. Het mannetje is donkergrijs gekleurd met zwarte vleugelpunten. Het vrouwtjes is bruin/ grijs van kleur en veel slanker dan de blauwe kiekendief.

Valken

Omschrijving:

Mannetje: grijze kop en grijze staart met zwarte eindeband.

Vrouwtje: geheel roodbruine bovenzijde en sterk gebandeerde staar

Omschrijving:

Zwarte kopkap en baardstreep.

Omschrijving:

Rode broek. Witte wangen.

Zeldzame roofvogels

De steenarend is een zeldzame roofvogel in Nederland. Ze hebben een donkerbruin verenkleed. De volwassen vogels hebben een grijze staart en slagpennen met enkele donkere banden en zwarte toppen.

Omschrijving:

De vale gier is in Nederland een zeer zeldzame vogelsoort. Ze hebben brede vleugels die aan het einde smaller toelopen. De vlucht is zwaar met diepe en trage vleugelslagen.

De slangenarend is een zeldzame roofvogelsoort in Nederland. De onderzijde is licht van kleur, bijna geheel witte onderzijde. De volwassen vogels zijn te herkennen aan hun donkere bivak-muts.

Omschrijving:

Staart met één zwarte band.

De steppekiekendief hebben een lichtgrijs verenkleed en een zwarte ‘wig’ op de vleugels. De vrouwtjes hebben een lichte halsring en een chocolade bruine ‘boa’. Het is een zeldzame roofvogelsoort in Nederland.

Omschrijving:

Mannetje: leigrijs gekleurd, oranje poten en oranje snavel.

Vrouwtje: oranjebruin gekleurd,  blauwgrijs met zwart gebandeerde bovenzijde.